Atzinums

Projekta ID
21-TA-1608
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
09.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam veikt tehnisku precizējumu anotācijas 3.sadaļas 2., 3. un 4.punktā, finansiālo vērtību "27 469" aizstājot ar "27 649", atbilstoši šīs sadaļas 6.punktā un Ministru kabineta rīkojuma projektā norādītajam finansējuma apmēram.
Piedāvātā redakcija
-