Atzinums

Projekta ID
22-TA-826
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums

Lūgums precizēt likumprojektu un anotāciju ciktāl tas skar likumprojekta 1.pantu attiecībā uz likuma 5.panta pirmās daļas 5.punktu, jo aktuālajā formulējumā nav atspoguļotas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētās juridiskās personas.
Piedāvātā redakcija
"5) kura ir reģistrēta Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts komercreģistrā."
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Lūgums precizēt likumprojektu un anotāciju ciktāl tas skar likumprojekta 1.pantu attiecībā uz likuma 5.panta pirmās daļas 5.punktu, jo aktuālajā formulējumā nav atspoguļotas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētās juridiskās personas.
Piedāvātā redakcija
"5) kura ir reģistrēta Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts komercreģistrā."
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Ievērojot, ka Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrs ir Ekonomikas ministrijas pārziņā, lūdzam definēt likumprojekta 3.panta izmaiņas attiecībā uz likuma 14.panta ceturtās daļas pirmo punktā minēto uzdevumu atbilstoši iestāžu kompetencēm. Nepieciešamības gadījumā lugums precizēt arī attiecīgo anotācijas sadaļu.
Piedāvātā redakcija
"(4) Valsts ieņēmumu dienestam ir šādi uzdevumi:
1) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju uzraudzīt, kā nekustamā īpašuma darījumu starpnieki ievēro šā likuma 4.panta prasības;
2) sniegt pēc Ekonomikas ministrijas pieprasījuma nepieciešamo informāciju, kas ir Valsts ieņēmuma dienesta rīcībā un saistīta ar nekustamā īpašuma darījumu starpnieku.”.
4.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Ievērojot, ka Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrs ir Ekonomikas ministrijas pārziņā, lūdzam definēt likumprojekta 3.panta izmaiņas attiecībā uz likuma 14.panta ceturtās daļas pirmo punktā minēto uzdevumu atbilstoši iestāžu kompetencēm. Nepieciešamības gadījumā lugums precizēt arī attiecīgo anotācijas sadaļu.
 
Piedāvātā redakcija
"(4) Valsts ieņēmumu dienestam ir šādi uzdevumi:
1) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju uzraudzīt, kā nekustamā īpašuma darījumu starpnieki ievēro šā likuma 4.panta prasības;
2) sniegt pēc Ekonomikas ministrijas pieprasījuma nepieciešamo informāciju, kas ir Valsts ieņēmuma dienesta rīcībā un saistīta ar nekustamā īpašuma darījumu starpnieku.”.
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūgums precizēt likumprojektu un anotāciju ciktāl tas skar likumprojekta 1.pantu attiecībā uz likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktu, jo aktuālajā formulējumā nav atspoguļotas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētās juridiskās personas. 

 
Piedāvātā redakcija
Risinājuma apraksts
Likumprojekta 5.panta otrā daļa tiek papildināta ar piekto punktu, nosakot, ka nekustamā īpašuma darījumu starpnieks var būt juridiskā persona, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts komercreģistrā,  lai mazinātu riskus saistībā ar nerezidentu saimniecisko darbību un nodrošinātu skaidru un izsekojamu saimniecisko darbību. 
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt 2. un 2.2.punktā norādīto finansējuma apmēru, ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistra uzturēšanai un uzraudzībai Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2022., 2023. un 2024.gdā ik gadu ir paredzēts finansējums 46 566 euro apmērā nevis 40 554 euro.
Vienlaikus, ievērojot likumprojekta 14.panta ceturtajā daļā paredzēto uzdevumu Valsts ieņēmumu dienestam veikt uzraudzības funkciju, lūdzam anotācijas 3.sadalā pie citas informācijas norādīt, ka Valsts ieņēmumu dienests likumprojektā noteikto uzdevumu izpildi nodrošinās tam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
Piedāvātā redakcija
-