Atzinums

Projekta ID
21-TA-1669
Atzinuma sniedzējs
Ārlietu ministrija
Atzinums iesniegts
15.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Priekšlikums
Neiekļaut Ārlietu ministriju kā projekta izpildē iesaistīto intitūciju.
Piedāvātā redakcija
-