Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
10.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.4i. investīcijas “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” īstenošanas noteikumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka MK noteikumu projekts tika izsūtīts skaņošanai svētku periodā, kad daudzi banku atbildīgie darbinieki bija atvaļinājumos, lūgums pagarināt atzinuma sniegšanas termiņu līdz š.g.14.janvārim.
Piedāvātā redakcija
-