Atzinums

Projekta ID
21-TA-1163
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
13.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Precizēt 1. punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
aizstāt 5. punktā vārdus un skaitli "2020. un 2021. gadā " ar skaitļiem un vārdiem "2020., 2021. un 2022.gadā".
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Precizēt iekavās norādīto tekstu "(.I. punktā  minētās personas)", jo nav skaidrs, uz kādu punktu ir šī atsauce.
Piedāvātā redakcija
-