Atzinums

Projekta ID
21-TA-332
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
15.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Priekšlikums
Lūdzam precizēt ietekmes aprakstu abām mērķgrupām, jo maksas palielināšana par VSIA "Latvijas Jūras administrācija" sniegtajiem pakalpojumiem nav uzskatāma par administratīvo slogu Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr.617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" izpratnē. 
Piedāvātā redakcija
-