Atzinums

Projekta ID
21-TA-1516
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
03.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK vēstules projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka atbilstoši Veselības ministrijas 1.10.2021. vēstulē Nr.01-13FM-1/5014 “Par precizēto 2022., 2023. un 2024.gada valsts budžeta pieprasījumu un atbalstīto prioritāro pasākumu veidlapām” sniegtajai informācijai prioritārā pasākuma 29_07_P “Paliatīvas aprūpes nodrošināšana” ietvaros paredzēts papildus valsts budžeta finansējums 2022.-2024.gadam ne tikai pasākumam “07_P_4 Papildus finansējuma nodrošinājums VSIA “Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” Paliatīvās aprūpes kabineta ārstniecības līdzekļiem”, bet arī pasākumam “07_P_1.2.1.Pārrēķināts manipulāciju tarifs enterālās un parenterālās barošanas nodrošināšanai bērniem mājās”, ir precizējams atbildes projekta otrās rindkopas pēdējais teikums.
 
Piedāvātā redakcija
-