Atzinums

Projekta ID
22-TA-1520
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
27.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka noteikumu projektam ir ietekme uz pašvaldību budžetiem, būtisks ir Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis. Vienlaikus jāatzīmē, ka  2022.gada pirmajos četros mēnešos pašvaldības ir saņēmušas iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus lielākā apmērā nekā sākotnēji prognozēts.
Piedāvātā redakcija
-