Atzinums

Projekta ID
22-TA-1520
Atzinuma sniedzējs
Latvijas izglītības vadītāju asociācija
Atzinums iesniegts
25.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Saskaņā ar vakanču mazināšanas plānā minēto, lūdzam veikt grozījumus arī noteikumu 13.punktā.
Piedāvātā redakcija
13.punktā aizstāt vārdus "septiņām stundām nedēļā" ar vārdiem "septiņām kontaktstundām nedēļā".
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ņemot vērā izglītības iestādes direktora institūcijas stiprināšanas mērķus t.sk. arī IAP 21-27. kontekstā plānoto direktoru nozīmi izglītības kvalitātes nodrošināšanā un plānotās izmaiņas sertifikācijas procesos LIVA iebilst pret esošo ļoti sadrumstaloto samaksas skalu un piedāvā pēc būtības materiāli stimulēt direktora atalgojumu, optimizējot 1.pielikumā esošo sadalījumu.   
Piedāvātā redakcija

2501 un vairāk - 2609

no 1501 līdz 2500 - 2103

no 801 līdz 1500 - 1811

no 301 līdz 800 - 1456

no 101 līdz 300 - 1331

līdz 100 - 1203