Atzinums

Projekta ID
21-TA-1426
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
29.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka finansējums no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” var tikt piešķirts tikai Izglītības kvalitātes valsts dienesta ierēdņu un darbinieku faktiski nostrādāto virsstundu, kas radušās, lai nodrošinātu epidemioloģisko drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ievērošanas kontroli izglītības jomā, apmaksai, nevaram atbalstīt Ministru kabineta rīkojuma projekta tālāku virzību piedāvātajā redakcijā. Tādējādi, tā kā novembris vēl nav beidzies un decembris nav sācies, nav pamatojuma finansējuma pieprasījumam par prognozētajām virsstundām novembrī un decembrī. Līdz ar to lūdzam precizēt rīkojuma projektā iekļauto papildus nepieciešamā finansējuma apmēru, kā arī attiecīgi precizēt anotācijā un pielikumā iekļauto informāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.1.sadaļas apakšsadaļu "Apraksts" ar atsauci uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu.
 
Piedāvātā redakcija
-