Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
25.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam tiesiskās skaidrības nolūkos precizēt noteikumu projekta 17.punktu, izvairoties no ciešamās kārtas lietojuma tiesību normas formulējumā (“ir pieņemts lēmums”), jo tādejādi nav skaidrs, kas tie ir par lēmumiem un kas tos pieņem.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt, kas saprotams ar "normatīvajiem aktiem piegādātāju atlases jomā", proti, vai tie ir Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem", un attiecīgi precizēt piemērojamo normatīvo aktu jomu. Tāpat, ņemot vērā, ka ar Ministru kabineta noteikumiem nevar mainīt likuma piemērošanas jomu, bet gan tikai tās iepirkumu prasības, kas regulētas Ministru kabineta noteikumu līmenī, lūdzam precizēt noteikumu projekta 21.punktu, piemēram: "Atbalsta saņēmēji, kas nav pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē,  nepiemēro (...)".
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta anotācijā skaidrot noteikumu projekta 28.punkta, īpaši tā otrā teikuma, piemērošanas mehānismu. Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 28.punktā minētajos gadījumos lēmums (administratīvais akts) par atbalsta piešķiršanu ir atceļams (piemēram, piemērojot Administratīvā procesa likuma 68. pantu un 85.panta otrās daļas 2.punktu, ja lēmumā iekļauts attiecīgs nosacījums).
Turklāt piedāvātajā redakcijā saskatāma pretruna ar noteikumu projekta 29. par atbalsta piešķiršanas brīdi, proti, 29.punkts paredz, ka “Komersantam atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība “Altum” pieņem lēmumu par aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanu”.
 
Piedāvātā redakcija
-