Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-520
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
26.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Projektā ietvertajā Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumu Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" pielikuma (turpmāk – pielikums) 4. piezīmē noteikts, ka pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmo daļu. Minētā 4. piezīme nav attiecināta ne uz vienu  Projektā ietvertajā pielikumā paredzēto maksas pakalpojumu, līdz ar to nav skaidrs, attiecībā uz kuru Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegto maksas pakalpojumu saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmo daļu nepiemēro pievienotās vērtības nodokli. Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot Projektā ietverto pielikuma 4. piezīmi vai precizēt projekta pielikumu.
Piedāvātā redakcija
-