Atzinums

Projekta ID
22-TA-1823
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
19.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta tekstā lietot vienotu terminoloģiju - "veloceļu infrastruktūra”, tādējādi lūdzam precizēt noteikumu projekta 5. un 6.punktā lietoto “veloinfrastruktūra”.
Piedāvātā redakcija
Uzraudzības rādītājs ir līdz 2024.gada 31.decembrim parakstīti iepirkuma līgumi par to kopējo veloceļu infrastruktūras garumu, kas jāizbūvē no jauna vai jāpārbūvē saskaņā ar investīciju.
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt noteikumu projekta 6.punktā vārdu "pilsētā" aiz vārda "Rīgas" ar vārdu "valstspilsētā". Lūdzam precizējumu veikt visā noteikumu projektā, kur attiecināms.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums

Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 8.punktā lietots neatrunāts saīsinājums. Aicinām precizēt redakciju uz pilnu ministrijas nosaukumu, atrunājot un turpmāk noteikumu projekta tekstā lietot saīsinājumu “Ministrija”.
Piedāvātā redakcija
8.  Par investīcijas īstenošanu atbildīga ir Satiksmes ministrija (turpmāk - Ministrija) kā nozares ministrija.
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums

Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 9.punktā lietots neatrunāts saīsinājums. Aicinām precizēt noteikumu projekta redakciju uz pilnu aģentūras nosaukumu, atrunājot un turpmāk noteikumu tekstā lietot saīsinājumu “Aģentūra”.
Piedāvātā redakcija

9. Atbalsta sniedzējs saskaņā ar šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk -  Aģentūra).
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Finanšu ministrijas vadlīniju Nr. 1 "Vadlīnijas informatīvā ziņojuma vai Ministru kabineta noteikumu izstrādei par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas vai investīcijas ieviešanu"  32. punktu uz projektu iesniegumu atlases brīdi vai Atveseļošanas fonda plānā identificēto konkrēto projektu līgumu vai vienošanās noslēgšanas brīdī nedrīkst tikt atbalstītas jau pabeigtas darbības. Ņemot vērā minēto, piedāvājam redakcionāli precizēt šādi "projektā nedrīkst būt iekļautas darbības, kas ir uzsāktas pirms 2020.gada 1.februāra un kas ir pabeigtas līdz 2021.gada 13.jūlijam".
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un novienādot redakcijas, atsaucoties uz finansējuma saņēmējiem un projekta iesniedzējiem, lai nerastos interpretācijas iespējas.


Piedāvātā redakcija
Projekta iesniedzēji ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kā arī Ropažu, Ķekavas, Mārupes un Ādažu novada pašvaldības, kas pēc projekta apstiprināšanas ir finansējuma saņēmēji.
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un aizstāt noteikumu projekta 15. un 16. punktā vārdus "finansējuma saņēmējs" atbilstošā locījumā ar vārdiem "projekta iesniedzējs" atbilstošā locījumā.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums

Lūdzam noteikumu projekta 24.11.apakšpunktā lietot noteikumu projekta 1.1.apakšpunktā atrunāto saīsinājumu ‘Atveseļošanas fonds”.
Piedāvātā redakcija

24.11. izmaksas, kas saistītas ar obligātajām Atveseļošanas fonda publicitātes prasībām
9.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt anotācijas 1.1. sadaļas otrajā rindkopā vārdu "pilsētā" aiz vārda "Rīgas" ar vārdu "valstspilsētā". Lūdzam precizējumu veikt visā anotācijā, kur attiecināms.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 1.3 sadaļas "Atbalsta piešķiršanas kārtība" otrajā rindkopā norādīt pilnu "ministrijas" nosaukumu, ņemot vērā, ka iepriekš nav atrunāts saīsinājums. 
Piedāvātā redakcija
-