Atzinums

Projekta ID
22-TA-3541
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
23.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ievērojot, ka 2022.gada 3.novembrī stājās spēkā grozījumi Likumā par budžeta un finanšu vadību, vēršam uzmanību, ka  turpmāk vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu un kārtējā gada valsts budžeta likumprojektu sagatavo kā vienu likumprojektu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Plāna projekts
Priekšlikums
Iekšlietu ministrija lūdz precizēt nepieciešamību uzturēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 2021. - 2025.gadam pasākumu Nr.2.5., jo saskaņā ar pieņemtajiem Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 354 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 845 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība" pasākums Nr.2.5 ir izpildīts. Papildus vēršam uzmanību, ka pasākuma Nr.2.5 izpilde ir atspoguļota arī GRECO V otrās kārtas ziņojuma projektā, proti, GRECO ir ņēmis vērā pieņemots MK noteikumus un secina, ka rekomendācijas xiv (KNAPP pasākums 2.5.) ieviešana ir apmierinoša.
Iekšlietu ministrija lūdz precizēt pasākuma 2.5 uzturēšanas pamatojumu.
Piedāvātā redakcija
-