Atzinums

Projekta ID
24-TA-699
Atzinuma sniedzējs
Ārlietu ministrija
Atzinums iesniegts
18.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" 16.pantu visi starptautiskie līgumi un to tulkojumi un atveidojumi latviešu valodā tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tāpat likumā ir noteikts, ka sistematizēti starptautiskie līgumi ir brīvi un bez maksas pieejami tīmekļa vietnē www.likumi.lv. Ņemot vērā, ka par starptautiskā līguma oficiālo publikāciju tiek uzskatīta tā publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ierosinām ziņojuma tekstā atsaukties uz to.
Tāpat aicinām ziņojuma pirmajā teikumā precizēt Ziemeļatlantijas līguma nosaukumu - 1949.gada 4.aprīļa Ziemeļatlantijas līgums.   
Piedāvātā redakcija
Tieslietu ministrija ir konstatējusi, ka oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (09.03.2004., Nr. 37)  publicēts 1949.gada 4.aprīļa Ziemeļatlantijas līguma tulkojums latviešu valodā (https://www.vestnesis.lv/ta/id/190729) ir neprecīzs un vietām pat nepareizs, tāpēc tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere uzdeva Valsts valodas centram kā likuma “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 11.pantā noteiktajai atbildīgajai iestādei par starptautisko līgumu tulkošanu pārskatīt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēto Ziemeļatlantijas līguma tulkojumu latviešu valodā. Tā kā Valsts valodas centrs tulkojumu uzskaites indeksos šā līguma tulkojumu neatrada, tika secināts, ka minētais tulkojums nav oficiāls Valsts valodas centra (agrāk – Tulkošanas un terminoloģijas centrs) tulkojums. Tāpēc Valsts valodas centrs pārskatīja un precizēja visu Ziemeļatlantijas līguma tulkojumu latviešu valodā.