Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-1561
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
29.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā to, ka sākot ar 2022.gada 1.janvāri noteikumu projektā noteiktā stipendijas apmēra pieaugums līdz 140 euro mēnesī doktorantūras līmeņa studējošiem tiks nodrošināts augstskolu esošā finansējuma ietvaros, kas, ievērojot kopējo pieejamo finansējuma apjomu doktorantu stipendijām, lai īstenotu stipendijas apmēra palielinājumu, rezultēsies ar stipendiju saņēmēju skaita samazinājumu, tādēļ ierosinām Izglītības un zinātnes ministrijai, vērtējot sava resora valsts budžeta finansējuma izpildi 2022.gadā pirmajā pusgadā, izvērtēt iespēju novirzīt papildus finansējumu doktorantūras līmeņa studējošo stipendiju saņēmēju skaita saglabāšanai līdzšinējā līmenī. 
Piedāvātā redakcija
-