Atzinums

Projekta ID
22-TA-3449
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
Atzinums iesniegts
05.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka anotācijas sadaļas nosaukums ir "Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem", LIZDA lūdz sadaļu papildināt ar noteikumu grozījumu ietekmi arī uz pašvaldību budžetiem.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
LIZDA lūdz šajā punktā noteikt darba slodzes proporciju, par kuru tika panākta vienošanās streika sarunu laikā, t.i., 36 darba stundu nedēļā sadalījumu -  līdz 65% kontaktstundām un ne mazāk kā 35% citiem pienākumiem.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
LIZDA  lūdz piezīmi "Izglītības iestādes vadītājam un pedagogam vienojoties, darba slodzi nedēļā mācību stundu/nodarbību vadīšanai var palielināt, bet ne vairāk kā par divām stundām" neattiecināt uz pirmsskolas izglītības pedagogu, jo streika sarunās tika panākta vienošanās par darba slodzes 40 stundas nedēļā sadalījumu no 2023.gada 1.septembra 34 stundas kontakstundām un 6 stundas citiem pienākumiem, bez iespējas vienoties par citu slodzes balansu.
LIZDA lūdz uz pirmsskolas pedagogiem attiecināt un iekļaut 2.pielikumā piezīmi, ka laiks, kas paredzēts citu pienākumu izpildei, tiek nodrošināts bez izglītojamo klātbūtnes vai, izglītības iestādes vadītājam un pedagogam vienojoties, ja izglītības iestādei nav iespējas nodrošināt pedagogam atbilstošu darba vidi citu pienākumu izpildei, šos pienākumus veikt attālināti.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
LIZDA aicina izvērtēt iespēju noteikt augstāku zemāko mēneša darba algas likmi izglītības metodiķiem (1.pielikums, 4.tabula). Izvērtējot vienas darba stundas zemāko darba samaksu, LIZDA secina, ka izglītības metodiķim no 2023.gada 1.janvāra vienas darba stundas zemākā likme ir 6,23 EUR, pirmsskolas pedagogam - 6,69 EUR, skolas pedagogam - 7,50 EUR. Izglītības metodiķis izglītības iestādē veic pienākumus, kas saistīti ar pārējo pedagogu metodisko vadību un organizēšanu, piemēram, organizē mācību procesu izglītības iestādē, nodrošina mācību procesa metodisko vadību, rūpējas par mācību vides un mācību procesa kvalitāti, izstrādā vadlīnijas skolēnu un skolotāju motivācijai mācību procesam, novērtē skolotāju darbu, rūpējas par skolas materiāli tehnisko nodrošinājumu. 
 
Piedāvātā redakcija
-