Atzinums

Projekta ID
22-TA-2197
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
29.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Priekšlikums
Tieslietu ministrija izteica iebildumu par to, ka Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis" (turpmāk – projekts) sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumu (turpmāk – anotācija) nepieciešams papildināt ar skaidrojumu par projekta 3. punktā paredzēto regulējumu, kā arī projekta pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā paredzētajiem laboratorijas pakalpojumiem. Precizētajā anotācijā attiecīgs pamatojums ir ietverts anotācijas 3. sadaļā, kurā norāda tiesību akta projekta ietekmi uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem. Ievērojot minēto, kā arī to, ka skaidrojumu par tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamību paredz tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1. sadaļā, lūdzam attiecīgu skaidrojumu par projekta 3. punktā paredzēto regulējumu, kā arī projekta pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā paredzētajiem laboratorijas pakalpojumiem ietvert anotācijas 1. sadaļā.
 
Piedāvātā redakcija
-