Atzinums

Projekta ID
22-TA-2695
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
08.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka atkārtoti saskaņošanai iesniegtajā tiesību aktu projektu sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (turpmāk - anotācija) 1.3.sadaļā “Risinājuma apraksts" ir svītrota norāde uz Ministru kabineta rīkojuma projektu kā politisko ietvaru Valsts robežsardzes lēmuma pieņemšanai par atteikumu ieceļot tām personām, kas neatbildīs Ministru kabineta rīkojuma projektā noteiktajam. Taču atbilstoši anotācijā norādītajam lēmuma  virsmērķim un tvērumam Valsts robežsardze īstenos attiecīgo lēmumu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma politiskajam raksturam, kas vērsts uz pretpasākumu veikšanu, lai pēc iespējas ātrāk panāktu Krievijas Federācijas karadarbības Ukrainā izbeigšanu, kā arī starptautisko tiesību un cilvēktiesību pārkāpumu pārtraukšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-