Atzinums

Projekta ID
23-TA-2433
Atzinuma sniedzējs
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija
Atzinums iesniegts
01.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
Priekšlikums
Biedrība “Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija” (turpmāk SIFFA) atzinīgi vērtē Veselības ministrijas (turpmāk VM) mērķi veicināt medikamentu pieejamību pacientiem Latvijā un kopumā atbalsta VM priekšlikumu tālāku virzību.
Piedāvātā redakcija
SIFFA ir iepazinusies ar VM sagatavotajiem priekšlikumiem grozījumos Ministru Kabineta noteikumos Nr.899 un aicina diskutēt par sekojošiem priekšlikumiem šajā vai nākamajā grozījumu izskatīšanas kārtā. 

1) Aicinām izteikt 16.3 punktu šādā redakcijā:
"A saraksta zāļu un medicīnisko ierīču uz laiku samazinātā kompensācijas bāzes cena, saskaņā ar noteikumu 28.punktu no tās aprēķinātā aptiekas cena nedrīkst būt zemāka par kompensējamo zāļu sarakstā jau noteikto references cenu, vai zemāka par atbilstoši šo noteikumu 62.2 punktam noteikto zemāko piedāvāto cenu."
 
Ir ļoti būtiski, ka cena uz laiku var būt vienāda ar references cenu. Tas ir nozīmīgs  cenu konfidencialitātes jautājums A saraksta zālēm. Ņemot vērā to, ka Latvijā ir ļoti zemas ražotāju cenas, ražotājem ir svarīgi saglabāt tās tieši Latvijas tirgum.
Esošā likumdošana nepieļauj zāļu izsniegšanu aptiekās uz SNN receptēm, ja cena ir kaut vai par 1 cenu augtāka par lētāko zāļu cenu, pat, ja pacients tās vēlas saņemt. Savukārt ražotājiem tā nepieļauj konfidenciālās cenas A sarakstā noteikt references līmenī. Citos sarakstos: B, C tas ir iespējams.
Esošā sistēma samazina konkurenci, jo starptautiskās cenu referencēšanas dēļ Latvijā references cenu kompānijas nevar apstiprināt zem citu, lielāku Eiropas valstu cenu līmeņa. Līdz ar to SIFFA priekšlikums samazinātu arī piegādes traucējumu riskus, jo vairāk ražotāju piedāvātu zāles ar to pašu starptautisko nosaukumu.
Mūsu kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā kompensācijas, references cenu ražotāji var nodrošināt ar konfidenciālajām cenām (Latvijā tas būtu ar cenu uz laiku mehānismu).
Piedāvātā 16.3 redakcija veicinās konkurenci, tālāku cenu samazinājumu un uzlabos zāļu pieejamību. Pacientiem arī būs mazāk terapijas maiņu un lielāka uzticēšanās valsts Kompensācijas sistēmai.

2) Aicinām izteikt 36.3 punktu šādā redakcijā:
"36.3 A sarakstā iekļaujamo un iekļauto kombinēta sastāva perorālo zāļu formu zāļu aptiekas cena, kuru references cena ir virs 10 euro/mēnesī, nedrīkst pārsniegt 100% cenu starpības slieksni no aprēķinātās references cenas, rēķinot atbilstoši terapeitiskajai diennakts devai. Ja aprēķinātā references cena ir līdz 10 euro mēnesī, A sarakstā iekļaujamo un iekļauto kombinēta sastāva perorālo zāļu formu zāļu aptiekas cena drīkst būt ne augstāka kā 10 euro/ mēnesī virs references cenas."

Lūdzam ņemt vērā, ka patreizējā redakcija apdraud ārstēšanu aptuveni 30 000 pacientu, kuri saņem kombinētos medikamentus, kam aprēķinātā references cena ir zema (< 10 euro/1 mēneša ārstēšanai).
VM priekšlikums rada nopietnu kombinēta sastāva zāļu nepieejamības risku. It īpaši tas atteicas  uz zālēm ar zemu references cenu, kur būtu nepieciešami nesamērīgi lieli cenu samazinājumi (-40% -70%), ko vairumā gadījumu nav iespējams realizēt, un šīs zāles tiks svītrotas no KZS. Tas nozīmē, ka pacientiem tās būs jāpērk par pilnu cenu, kas pretēji gaidītajam cenu samazinājumam, pacientiem būs daudz dārgāk.
Latvijā daudzām sastāvdaļām aprēķinātās references cenas ir ļoti zemas. Jebkurš aprēķins no šīm cenām, piemērojot tikai procentuālu pieļaujamo cenu slieksni, ir praktiski neiespējams, jo izdevumi zāļu ražotājiem par reģistrāciju, uzturēšanu ZVA, NVD, arī darbības nodrošināšanu – tie ir fiksētās cenās.
36.3 punkts esošajā redakcijā neļaus Latvijas pacientiem saņemt arī jaunas  fiksētās kombinācijas. Tas tikai vairāk pastiprinās Latvijas atpalicību sirds asinsvadu slimību ārstēšanā un dzīves ilguma pagarināšanā.

3) Aicinām 50.punktu papildināt ar: “saņemts iesniegums par kompensācijas bāzes cenas pazemināšanu līdz līmenim, kas nepalielina terapijas izmaksas”.
Šāds regulējums ļaus pārcelt zāles no C saraksta uz B sarakstu, samazinot cenu līdz līmenim, kas nepalielina vai pat samazina terapijas izmaksas. Kā rezultātā nebūs nepieciešams slēgt finansiālās līdzdalības līgumu un samazināsies administratīvais slogs.