Atzinums

Projekta ID
24-TA-260
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
20.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Papildināt informatīvo ziņojumu ar tekstu "Valsts policija nekustamo īpašumu apsargāja  no 2024.gada 23.janvāra plkst.08:00 līdz 2024.gada 4.marta plkst.15:00."
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lai, izpildot Ministru kabineta protokollēmuma projekta ceturtajā punktā Satiksmes ministrijai doto uzdevumu, precīzi noteiktu līdzekļu apmēru apsardzības un kartības nodrošināšanas izmaksu segšanai Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai), ierosinām informatīvā ziņojuma pirmās lappuses piektajā rindkopā norādīt laiku, kad attiecīgās darbības bija uzsāktas.
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam gramatiski precizēt ceturtā punkta tekstu, aizstājot vārdu "kartības" ar vārdu "kārtības".
Piedāvātā redakcija
-