Atzinums

Projekta ID
23-TA-2220
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
08.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Nepieciešams papildināt anotācijas 1.3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi punktā” punktu “Risinājuma apraksts” ar informāciju par unikālo pacientu skaitu, kuram tika nodrošināti laboratoriskie izmeklējumi par finansējumu 8 017 532 euro.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Nepieciešams svītrot anotācijas 1.3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi punktā” punktā “Risinājuma apraksts” iekļauto pirmo rindkopu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt anotācijas 1.3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi punktā” punktu “Pašreizējā situācija”, norādot pirmo reizi lietotajam vārdam “Dienestam” un vārdam “Noteikumiem” pilno nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” punktu “Cita informācija”, norādot, ka izdevumi tiks veikti Veselības ministrijas budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros, līdzekļus pārdalot no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Vienlaikus nepieciešams norādīt attiecīgu izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka MK rīkojuma projektā paredzētajam pasākumam 2023.gadā Veselības ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” netika piešķirts finansējums, nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 1., 2.punktu un 1.1., 2.1.apakšpunktu, attiecīgi precizējot anotācijas 3.sadaļas 6.punktu.
Piedāvātā redakcija
-