Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-1476
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Atbilstoši noteikumu projektam “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”” pievienotajam MK sēdes protokollēmuma projekta 3.punktam ir dots uzdevums Zemkopības ministrijai sadarbībā ar izglītības iestāžu ēdinātājiem, kā arī atbilstoši kompetencei piesaistot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, veikt faktisko izmaksu aprēķinu viena izglītojamā ēdināšanai dienā. Vienlaikus Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 44. punktā doto deleģējumu līdz 2022.gada 1.septembrim jāveic izglītojamo ēdināšanai nepieciešamā papildus finansējuma aprēķināšanu. Līdz ar to uzskatām, ka noteikumu projekts nevar tikt virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā, kamēr nav veikti precīzi aprēķini un zināma noteikumu projekta ietekme uz valsts budžetu.”
Piedāvātā redakcija
-