Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
15.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lai nodrošinātu gaisa kvalitātes nepasliktināšanos lūdzu noteikt, ka valstspilsētās atbalsts tiek sniegts šādā prioritārajā kārtībā:
1) lokālo siltumapgādi/individuālo siltumapgādi pieslēgums centralizētajai siltumapgādei;
2) ne-emisiju AER tehnoloģiju uzstādīšana (vēja, saules enerģijas iekārtas, siltumsūkņi un aukstumsūkņi);
3) augsti efektīvu biomasas katlu uzstādīšana vai esošos biomasas katlu nomaiņa uz augsti efektīviem biomasa katliem (piemēram, tādu granulu katlu uzstādīšana, kas atbilst ekodizaina regulā noteiktajām prasībām attiecībā uz pieļaujamajām gaisu piesārņojošo vielu emisijām, kā arī A+++ energoefektivitātes klasei).
Piedāvātā redakcija
Valstspilsētās atbalsts apkures iekārtu iegādei, uzstādīšanai un nomaiņai tiek sniegts šādā prioritārajā kārtībā:
1) lokālo siltumapgādi/individuālo siltumapgādi pieslēgums centralizētajai siltumapgādei;
2) ne-emisiju AER tehnoloģiju uzstādīšana (vēja, saules enerģijas iekārtas, siltumsūkņi un aukstumsūkņi);
3) augsti efektīvu biomasas katlu uzstādīšana vai esošos biomasas katlu nomaiņa uz augsti efektīviem biomasa katliem (piemēram, tādu granulu katlu uzstādīšana, kas atbilst ekodizaina regulā noteiktajām prasībām attiecībā uz pieļaujamajām gaisu piesārņojošo vielu emisijām, kā arī A+++ energoefektivitātes klasei).
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam anotācijā skaidrot, ko nozīmē "gaisa kvalitātes uzlabošanas iekārtas un pasākumi". Vēršam uzmanību, ka mazas jaudas iekārtām, kuras tiek izmantotas daudzdzīvokļu ēkās var nebūt racionāli uzstādīt tādas emisiju attīrīšanas iekāras kā elektrostatistiskie filtri, jo šādas iekārtas var pat izmaksāt vairāk kā pati apkures iekārta. Tā vietā šajā gadījumā gaisa kvalitāti var efektīvāk uzlabot izvēloties tādus apkures risinājumus, kas radīs zemākas emisijas - piemēram, tādu AER izmantošana, kas nerada emisijas.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
 Ierosinām sniegt anotācijā konkrētu skaidrojumu, kāda veida informācija atbilstoši šim punktam būtu jāiesniedz
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Attiecībā uz anotācijas I sadaļas 9.punktā sniegto informāciju nav skaidrs cik racionāli ir sniegt mazas jaudas apkures iekārtām atbalstu tādu emisiju attīrīšanas iekārtu kā filtru uzstādīšanai. Lūdzam izvērtēt vai tā vietā nav efektīvāk jau sākotnēji izvēlēties tādus risinājumus, kas rada zemākas emisijas - centralizētā siltumapgāde, tādi AER , kas nerada emisijas vai arī, ja abi šie varianti nav tehniski realizējami, tad uzstādīt apkures katlu, kas atbilst ekodizaina regulas prasībām un sasniedz augstu energoefektivitātes klasi (piemēram, A+++).

Vienlaikus lūdzam 9.punkta pēdējo teikumu izteikt šādā redakcijā: "Ja maina gāzes katlu uz biomasas katlu, tad jābūt mazākām gaisu piesārņojošo vielu emisijām un nepieciešami filtri.". Vienlaikus vēršam uzmanību, ka realitātē šāda situācija īsti nav iespējama, jo dabas gāze vispār nerada smalko daļiņu PM10 un PM2,5 emisijas salīdzinot ar biomasu, pat izmantojot emisiju attīrīšanas iekārtas.
Piedāvātā redakcija
-