Atzinums

Projekta ID
22-TA-210
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
25.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
„Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām”
Priekšlikums
Aicinām Ministru kabineta rīkojuma projektā precizēt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosaukumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Priekšlikums
Aicinām konceptuālā ziņojuma 5.sadaļā „Optimālas kapitāla struktūras noteikšana VKS” tekstā „kapitāla daļu turētājs, kuram ir cieša saistība ar nozares ministriju, raugās un kapitālsabiedrības aktīviem kā nozares, nevis visas sabiedrības kopējo kapitālu” (25.lpp.) aizstāt vārdu „un” ar vārdu „uz”.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Priekšlikums
Aicinām konceptuālā ziņojuma tekstā precizēt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosaukumu.
 
Piedāvātā redakcija
-