Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1134
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
17.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Iebildums
Ministru kabineta noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" II daļas 7. punkts nosaka, ka 
sākotnējās ietekmes izvērtēšanas procesā tiek nodrošināta mērķtiecīga sabiedrības līdzdalība. Lūdzu skaidrot, vai tiesību akta izstrādes procesā tika nodrošināta sabiedrības līdzdalība, kā arī papildināt anotāciju ar informāciju ar sabiedrības līdzdalības rezultātiem.
Piedāvātā redakcija
-