Atzinums

Projekta ID
21-TA-751
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
02.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 97. punktu aiz noteikumu projekta nosaukuma raksta norādi, uz kāda likuma pamata noteikumu projekts sagatavots. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt noteikumu projektu, papildinot to ar atsauci uz  Vispārējās izglītības likuma 4. panta 16. punktu.
Piedāvātā redakcija
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 16. punktu
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 21. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 46. punktu tiesību akta lietu sagatavo, izmantojot attiecīgo TAP portāla funkcionalitāti un aizpildot TAP portālā konkrētajam projekta veidam paredzētos laukus. Normatīvā akta projektu sagatavo, izmantojot strukturētu veidni. Ievērojot minēto, lūdzam pārstrādāt noteikumu projektu, ievietojot katru noteikumu projekta iedalījuma vienību (punktu un apakšpunktu) tam paredzētajā laukā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam pārstrādāt noteikumu projekta anotācijas 1.3. sadaļu, precizējot aprakstošu informāciju par noteikumu projekta jaunieviesumiem, jo daļa no tiem pastāv kopš 2020. gada 14. janvāra (piemēram, regulējums, kas ietverts noteikumu projekta 1. punktā par noteikumu attiecināmību uz izglītības iestāžu īstenotajām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmām pastāv kopš 2020. gada 14. janvāra) un noteikumu projekts nekādas izmaiņas tajos neievieš. Attiecīgi lūdzam pārskatīt un, nepeiciešamības gadījumā, precizēt arī pārējo anotācijas 1.3. sadaļā sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta anotācijas 2.1. apakšnodaļu ar norādi uz noteikumu projekta ietekmi uz izglītības iztāžu dibinātājiem un personālu kopumā, jo noteikumu projekts nogerulē mācību gada un brīvdienu laiku, kā arī lēmuma pieņemšanas iespēju mācību gada pagarināšanai, kas pēc būtības ietekmē arī minētās sabiedrības grupas.
Piedāvātā redakcija
-