Atzinums

Projekta ID
23-TA-1699
Atzinuma sniedzējs
Finanšu izlūkošanas dienests
Atzinums iesniegts
21.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Finanšu izlūkošanas dienests līdz ar 2023. gada 3. augusta vēstuli Nr. 1-20/133 informēja Valsts ieņēmumu dienestu, ka “Saskaņā ar UNODC sniegto informāciju finanšu izlūkošanas dienestiem pamatversiju atjaunināšana (kas ietver XML struktūrshēmas papildināšanu vai maiņu) nenotiek biežāk kā divos līdz trijos gados. Jāuzsver, ka iepriekšējā XML struktūrshēma nebija mainīta vairāk nekā piecus gadus. Tomēr jāņem vērā, ka informāciju tehnoloģiju risinājumu izstrāde ir kļuvusi dinamiskāka, jo tā pakārtota arī jauniem tehnoloģiju noteiktiem riskiem un arī iespējām, tādēļ FID aicina, sagatavojot Valsts ieņēmuma dienesta pieteikumu par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” uz attiecīgu Valsts ieņēmuma dienesta budžeta programmu, lai nodrošinātu papildu nepieciešamo finansējumu informācijas sistēmu izmaiņām, paredzēt būtisku izmaiņu izstrādes vidēji reizi divos gados. Tāpat aicinām paredzēt finansējumu sistēmas atjaunošanas un uzturēšanas darbiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu tās darbību.”

Norādāms, ka no Rīkojuma projekta un tā pavadošajiem dokumentiem izriet, ka Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai tiks pārdalīti no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" plānotā (nesadalītā) finansējuma izdevumu segšanai tikai 2023. gadā.

Attiecīgi Finanšu izlūkošanas dienests atkārtoti vērš uzmanību un informē par nepieciešamību plānot līdzekļus savlaicīgi, lai nodrošinātu uzturēšanas pakalpojumu un izmaiņu veikšanu Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās atbilstoši jaunākajai Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja izstrādātā risinājuma (goAML) versijai arī turpmākajos gados.
 
Piedāvātā redakcija
-