Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2631
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"
Atzinums iesniegts
04.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) ir atkārtoti iepazinusies ar Ekonomikas ministrijas precizēto informatīvo ziņojumu “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas  “Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana” īstenošanu” (turpmāk - Ziņojums).
LTRK lūdz precizēt Ziņojumā iekļauto informāciju par RIS3 jomas inovāciju klasteriem (vadības grupām):
- 11.punkts. “Kā galvenais mehānisms inovāciju institucionālā un RIS3 pārvaldības modeļa pilnveidošanai tiek piedāvāts veidot sadarbības veicināšanas Inovāciju un pētniecības pārvaldes padome (turpmāk – IPPP), kas ir koleģiāls P&A&I politikas un RIS3 stratēģiskās vadības līmenis un jauns elements P&A&I institucionālās pārvaldības uzlabošanai. IPPP funkcijas ir nodrošināt stratēģisku zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju politikas, kā arī RIS3 procesu vadības plānošanu, koordinēšanu, saskaņošanu un īstenošanu, kā arī mērķu un rezultātu definēšanu un sasniegto rezultātu uzraudzību. IPPP ir “tilts” starp LPISP un RIS3 jomas vadības grupa [1].”
- ANM plāna 5.komponentes (1476) Reformas 5.1.1.r. ietvarā plānotas investīcijas (1478) 5.1.1.1.i. pārvaldības modeļa izstrādei un darbināšanai un (1479) 5.1.1.2.i. atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai.


[1] RIS3 jomas vadības grupas šī ziņojuma ietvaros ir saprotams kā inovācijas klasteris, kas sevī ietver kompetences centru, klasteri, asociācijas, ministrijas pārstāvi un citus nozares dalībnieku pārstāvjus, kas apvienojušies vienā sadarbības platformā;
 
Piedāvātā redakcija
LTRK norāda, ka Ziņojumā ir terminoloģijas neatbilstība, tādējādi nav iespējams izprast RIS3 jomu vadības grupu (ANM noteiktas RIS3 jomu Stratēģiskās vadības padomes (1558) un (1559)) Reformas 5.1.1.1.i. izpildes nodrošināšanā un mērķi īstenot Reformu 5.1.1.2.i., kur ir definēti inovāciju klasteri (1597) un noteikti to mērķi (1599).
22.-26.punktos ir izrietošas vadības grupu definējuma un laika hronoloģijas neatbilstības, kā arī nav investīciju 5.1.1.1.i un 5.1.1.2.i. nodalījuma (Ziņojums izstrādāts par investīciju 5.1.1.1.i.).
Vienlaikus, LTRK uzsver, lai pieturētos pie vienotas terminoloģijas, kādu lieto Eiropas Komisijā, lūdzam "RIS3 jomas vadības grupas" šajā Ziņojumā un turpmākajos normatīvos arī saukt par "RIS3 jomas vadības grupām", aicinām, kā alternatīvu nosaukumu neizmantot  terminu "inovāciju klasteri", kas rada nesapratni un atšķirību no Eiropas Komisijā pieņemtās terminoloģijas un Latvijā iepriekš pieņemtajiem normatīvajiem aktiem.
Ņemot vērā, ka par investīciju 5.1.1.1.i. ir pieļauta terminoloģijas neviennozīmība un neprecizitāte skaidrojumos,  kā arī neatbilstība ANM plānam (Ziņojums par investīciju 5.1.1.1.i.), tādējādi LTRK ieskatā Ziņojums ir noraidāms un nododams atkārtotai saskaņošanai un precizēšanai.