Atzinums

Projekta ID
24-TA-371
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Sēklaudzētāju asociācija
Atzinums iesniegts
04.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Latvijā nevar nodrošināt atklātā lauka augu veģetāciju ziemas periodā. 
 
Piedāvātā redakcija
no iepriekšējā gada 1. oktobra līdz kārtējā gada 15. martam saglabā rugājus vai lauku pēc kultūraugu novākšanas atstāj neapstrādātu”
 
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Rudens arums ir labāks par pavasara arumu, turklāt liegums apart zemi rudenī rada ļoti izteiktu sējas darbu aizkavēšanu pavasarī.  Liegums apart zemi rudenī nav kategoriska ES regulas prasība.
 
Piedāvātā redakcija
Izslēgt punktu
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ar izmantotā sējas materiāla izsekojamības ieviešanu samazināt nezināmas izcelsmes un kvalitātes sējas materiāla izmantošanu.

 
Piedāvātā redakcija
Piesakot jebkuru laukaugu platību ISIP maksājumam pie kultūrauga koda ir jānorāda arī attiecīgi sētā vai stādītā kultūrauga šķirne vai LIZ sistēmā obligāti aizpildāmajā informācijā jāievada datu par katra lauka sējas materiālu – šķirne, izcelsme, daudzums utt.
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ar sertificētas sēklas izmantošanas veicināšanu: 1) paaugstināt lauksaimnieku potenciālo ražību, 2) samazināt nezāļu un augu slimību izplatību un tādējādi samazināt AAL lietošanu.
Piedāvātā redakcija
Iekļaut sertificētas izmantošanu kādā esošajām ekoshēmām kā vienu no obligātajām vai izvēles prasībām. Piemēram,  4. Ekoshēmai - atbalsts par saudzējošu lauksaimniecības praksi
vai Izveidot ekoshēmu pēc LT parauga par sertificētas sēklas izmantošanas veicināšanu. Par platībām, kas apsētas ar graudaugu, eļļas augu, šķiedraugu, pākšaugu, kartupeu, stiebzāļu un tauriņziežu (tīrsējā pasējā un maisījumos) sertificētu sēklu (bez platību ierobežojuma) lauksaimnieks saņem ~15-20 € /ha (var būt mainīga atkarībā no sugas vai bioloģiskās sēklas izmantošanas). Šai programmai tiek izdalīta konkrēta kopsumma un izmaksas par ha svārstās atkarībā no pieteikumu daudzuma.
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Apvienot SA par sertificētām sēklām (kartupeļiem, labībām, stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām) atbalsta kopējo finansējuma grozu. Ja kādā no sugu grupām pieteikumu apjoms pārsniedz prognozēto un nepietiek finasējums minimālo likmu izmaksai un citā sugu grupā pēc atbalsta izmaksas paliek finansējums, jo pieteikumu apjoms bijis mazāks - finansējumu pārvirzīt attiecīgās sugu grupas atbalstam.
 
Piedāvātā redakcija
-