Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
10.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Latvijas Pašvaldību savienība vērš uzmanību, ka  kopš 2021. gada 1. jūlija Latvijā ir 36 novadi un 7 novados neietilpstošas valstspilsētas. Tātad valstī ir 36 novadi uz kuriem attieksies šīs investīcijas. Nosakot mērķi, līdz 2026. gada 31. augustam modernizēt 20 pašvaldību dibinātas vispārējās izglītības iestādes, kas atrodas ārpus pašvaldību administratīvajiem centriem tiek radīta nevienlīdzīgas iespējas situācija. Ir jāpalielina pašvaldību skaits, optimālajā variantā līdz 36 pašvaldībām.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Latvijas Pašvaldību savienība iebilst pret noteikumu projekta 5.punkta redakciju. Norādām, ka Izglītības likuma 23.pants  "Izglītības iestādes dibināšanas, reorganizācijas un likvidēšanas kārtība" nosaka, ka (2) Pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju.  
Savukārt piektais punkts nosaka, ka (5) Par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš. Ja objektīvu apstākļu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš.
Pašvaldības lēmums par skolu reorganizāciju vai likvidāciju 2022.gadā lēmumus jau ir pieņēmušas līdz 2022.gada 1.martam, nezinot par iespējamo finansējuma pieejamību. 
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iebilstam pret 11.3. redakciju. Nosakot reorganizētās pamatskolas izglītojamo skaitu, vairāk par 270 pašvaldību skaits, kuras var pieteikties investīciju projektā būtiski sarūk. Novados ar zemu iedzīvotāju un skolēnu blīvumu skolēnu skaits nav sasniedzams. Tāpat novados, kur skolu tīkls ir sakārtots netiek dotas iespējas pieteikties uz investīciju projektiem. Lūdzam pārskatīt reorganizētās pamatskolas izglītojamo skaitu, ņemot vērā, ka reorganizācija attiecas ārpus novada administratīvā centra.
Piedāvātā redakcija
11.3. punktu izteikt sekojošā redakcijā: investīcijai virzītās reorganizētās pamatskolas izglītojamo skaits ir vairāk par 150, vai veicot arī citu izglītības iestāžu reorganizāciju, reorganizētās pamatskolas izglītojamo skaits vairāk par 150 tiks sasniegts līdz 2023.gada 1.septembrim;