Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2631
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
14.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
LDDK ir izvērtējusi izvērtējusi Ekonomikas ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas  “Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana” īstenošanu” un konceptuāli iebilst pret tā tālāku virzību šādu iemeslu dēļ:
1) LDDK uztur spēkā visus iebildumus, kas pausti 2022.gada 19.septembra atzinumā, jo tie nav ņemti vērā pēc būtības;
2) LDDK iebilst pret izziņu, kurā pie visiem organizāciju izteiktajiem iebildumiem ir rakstīts, ka tie ņemti vērā, bet tie nav ņemti vērā pēc būtības;
3) LDDK iebilst pret izziņā (pie LDDK 6.iebilduma) pausto, ka, “…ka 5.1.1.1.i. investīcijas noteikumu projekts ir skaņots ar vairākām asociācijā un to pārstāvjiem kā LPUF, LETERA, MASOC. Papildus skaidrojam, ka informatīvajā ziņojumā iekļautais pārvaldes modelis ir skaņots ar nozares pārstāvjiem Atveseļošanas un noturības mehānisma izstrādes procesā”. Uzsveram, ka pēc LDDK pieejamās informācijas nozaru asociāciju priekšlikumi nav ņemti vērā.
4) Viedās specializācijas jomas vērtības ķēžu ekosistēmu attīstīšanai ir paredzēts iesaistīt privātā sektora, valsts iestādes, zinātnisko organizāciju un nevalstiskā sektora pārstāvjus, taču ziņojumā piedāvātie pārvaldības modeļa izstrādes principi nav izdiskutēti, nav ņemts vērā esošo pušu kompetences un viedoklis. LDDK pieprasa nekavējoties sasaukt saskaņošanas sanāksmi, lai izrunātu industriju pārstāvju iesaisti.

 
Piedāvātā redakcija
-