Atzinums

Projekta ID
21-TA-853
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
13.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Iebildums
Ņemot vērā, ka projekts ir izstrādāts, lai nacionālajos normatīvajos aktos ieviestu Eiropas Komisijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu (turpmāk - Plāns), lūdzam projekta anotācijas 5. sadaļā sniegt izvērstu skaidrojumu par projekta atbilstību Plānam.
Uzsveram, ka, ja Plāna ieviešana saistāma arī ar Eiropas Savienības tiesību aktu (līgumi, regulas, direktīvas, lēmumi) pārņemšanu vai ieviešanu, aizpildāma projekta anotācijas V sadaļas 1. tabula. Ja Plāna ieviešana saistāma tikai ar pašu Plānu, bet nav saistāma ar noteiktiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, lūdzam aizpildīt anotācijas 5. sadaļas 3. punktu "cita informācija".
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā šajā projekta normā ietverto deleģējumu privātpersonai, norādām, ka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmā daļa noteic, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk – pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42. pants noteic, ka privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu personu apvienībai, izvērtē, vai tā nepārstāv atsevišķas mantiski vai citādi ieinteresētas grupas intereses. Ievērojot minēto, lūdzam papildināt projekta anotāciju ar izvērstu skaidrojumu par to, vai pilnvarotā persona attiecīgo izdevumu var veikt efektīvāk nekā Satiksmes ministrija, kā arī par citiem kritērijiem, kas izriet no Valsts pārvaldes iekārtas likuma.
 
Piedāvātā redakcija
-