Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-520
Atzinuma sniedzējs
Kultūras ministrija
Atzinums iesniegts
13.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Kultūras ministrija uztur iepriekš izteikto iebildumu, kas nav ņemts vērā pēc būtības, jo Projekta anotācija nav papildināta ar informāciju par akreditācijas izmaksu pieauguma ietekmi uz valsts dibinātām izglītības iestādēm un nav norādīts finanšu avots  papildu izdevumiem akreditācijas izdevumu segšanai. 
Noteikumu projekts paredz pakalpojumu izmaksu pieaugumu, taču anotācijā nav sniegts izvērtējums par to, kā minētais pieaugums (piemēram akreditācijas izmaksu pieaugums) ietekmēs izglītības iestāžu izmaksas un vai plānots, piemēram valsts budžeta finansētām iestādēm, piešķirt papildu finansējumu. Ņemot vērā projektā plānoto akreditācijas izmaksu pieaugumu, paredzams, ka pieaugs arī Kultūras ministrijas padotībā esošo izglītības iestāžu akreditācijas izmaksas, taču šim mērķim papildus finansējums valsts budžetā netiek paredzēts.
Piedāvātā redakcija
-