Atzinums

Projekta ID
24-TA-1
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
11.06.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība
Priekšlikums
Komentārs/priekšlikums: Noteikumi ir gana vispārīgi, tādēļ grūti komentēt pēc būtības – iespējams, ka nepieciešams Noteikumu projektā vai anotācijā ietvert aprēķina formulu/metodiku, lai varētu izsekot/saprast to, kā (un vai tas būs pamatoti) nonāks līdz minimālajai darba algai, jo šobrīd iekļautie rādītāji ir samērā deklaratīvi un nesaprotami/neviennozīmīgi mērāmi.

Komentārs/priekšlikums: vienīgais punkts, kas ir skaidrs no kritērijiem, ir par Labklājības ministrijas iespējamo aprēķināto minimālo mēneša darba algu 45% apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātās vidējās bruto darba samaksas par pēdējo pieejamo ceturksni, bet nekur no anotācijas neizriet  skaidrojums, kadēļ izvēlēti tieši 45% (nevis, piemēram, 50% vai 65% utt.) – to būtu nepieciešams skaidrot un pamatot.

Priekšlikums: līdzīgi kā ietverts Valsts un pašvaldību institūciju darbinieku un amatpersonu atlīdzības likuma (turpmāk – Atlīdzības likums) 4.panta 2.1 daļā par bāzes mēnešalgas apmēra noteikšanu[1], ietvert Noteikumu projektā punktu par to, ka konkrēta atbildīgā institūcija, piemēram, līdz kārtējā gada 30.novembrim konkrētā vietnē publicē oficiālu informāciju par minimālās algas apmēru nākamajam gadam, ņemot vērā, ka tas ietekmē gan pārējo darbinieku atlīdzību (algu tabula, Atlīdzības likums, kas šobrīd jau īsti nedarbojas (1. – 4.mēnešalgas grupa minimālās algas izmaiņu dēļ), gan rada būtisku finansiālu ietekmi uz pašvaldību budžetiem, jo nav pat būtiski, kad kas kuram ko iesniegs, kā tas šobrīd noteikts Noteikumu projektā (pašvaldība vēlas rēķināties, kad katru gadu noteikti ir zināms par minimālās algas apmēru, ņemot vērā, kas tas ietekmē gana daudz procesu pašvaldībā).

Jautājums: kā ir domāts Noteikumu 8.2.punkts – vai to saprot tādējādi, ka varētu būt arī izmaiņas Atlīdzības likuma 3.pielikumā esošajā tabulā?

Komentārs: vai ir izpētīta citu valstu pieredze minimālās algas noteikšanā līdz šim, jo īpaši ņemot vērā arī Igaunijas, Lietuvas pieredzi un krietni lielāku minimālo algu jau šobrīd – tas no anotācijas neizriet.


[1] Valsts kanceleja nākamā gada bāzes mēnešalgas apmēru, finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgas apmēru un elektronisko sakaru un enerģētikas nozares bāzes mēnešalgas apmēru publicē Valsts kancelejas tīmekļvietnē līdz kārtējā gada 1. maijam.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
5. Priekšlikumu par minimālās mēneša darba algas apmēra saglabāšanu vai paaugstināšanu un attiecīgo izmaiņu ieviešanas datumu Labklājības ministrija:
Priekšlikums
Tiesību akta projektā ir iezīmēts kārtējā gada 15.aprīlis, kad priekšlikumi par minimālās mēneša darba algas apmēra saglabāšanu vai paaugstināšanu tiek iesniegti izskatīšanai Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadomes sēdē.

Savukārt turpmākie minimālās mēneša darba algas apmēra noteikšanas posmi nav noteikti saskaņā ar konkrētiem termiņiem (datumiem), kuros ir apstiprināma minimālā mēneša darba alga nākamajam gadam.

Lai pašvaldības varētu laicīgi sagatavot pašvaldības budžeta projektu nākamajam gadam, priekšlikums noteikt precīzu termiņu, kurā jāapstiprina grozījumi Ministru kabineta noteikumos par minimālās mēneša darba algas apmēru.

 
Piedāvātā redakcija
-