Atzinums

Projekta ID
22-TA-677
Atzinuma sniedzējs
Pārresoru koordinācijas centrs
Atzinums iesniegts
20.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
PKC lūdz papildināt informatīvo  ziņojumu, norādot, ko tieši ietver informatīvajā ziņojumā paredzētā esošā SIA “Tet” un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA kapitāla daļu pārvaldības modeļa saglabāšana. Vai alternatīvi lūdzam precizēt informatīvajā ziņojumā minēto, norādot, ka jautājums par SIA “Tet” un “Latvijas Mobilais Telefons” SIA kapitāla daļu turpmāko pārvaldības modeli tiks vērtēts, izskatot jautājumu par kapitālsabiedrību privatizācijas procesa izbeigšanu. Šobrīd Possessor ir minēto kapitālsabiedrību valsts kapitāla daļu turētājs, jo tās ir nodotas privatizācijai ar attiecīgiem Ministru kabineta lēmumiem.Ja privatizācijas process tiks izbeigts, lēmumam par turpmāko kapitāla daļu turētāju jābūt pamatotam ar atbilstošiem argumentiem.
Piedāvātā redakcija
-