Atzinums

Projekta ID
24-TA-1
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
11.06.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
4. Lai aprēķinātu izstrādātā priekšlikuma par minimālās mēneša darba algas apmēra ietekmi uz valsts budžetu, institūcijas līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniedz Labklājības ministrijai šādu informāciju:
Iebildums
Ir būtiski, ka tiek vērtēta ne tikai Labklājības ministrijas izstrādātā priekšlikuma par minimālās mēneša darba algas apmēru ietekme uz valsts budžetu, bet arī uz pašvaldību budžeta izdevumiem. Pašvaldību iestādēs ir salīdzinoši liels strādājošo skaits ar minimālās mēneša darba algas apmēru vai nedaudz virs tā, tādējādi ietekme uz pašvaldību budžetiem ir būtiska. Piemēram, minimālās mēneša darba algas palielinājums no 620 eiro uz 700 eiro 2024.gadā pašvaldību budžetiem izmaksāja aptuveni 34 milj. eiro. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam papildināt noteikumu projekta 4.punktu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: “Finanšu ministrija – aprēķināto papildus nepieciešamo finansējumu atlīdzībai pašvaldību budžetā, ja priekšlikums paredz paaugstināt minimālo mēneša darba algu.”
 
Piedāvātā redakcija
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 4.punktu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: “Finanšu ministrija – aprēķināto papildus nepieciešamo finansējumu atlīdzībai pašvaldību budžetā, ja priekšlikums paredz paaugstināt minimālo mēneša darba algu.”
2.
Noteikumu projekts
6. Labklājības ministrija divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā priekšlikuma izskatīšanas padomē iesniedz to Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai.
Iebildums
Noteikumu projekta anotācijā norādīts, ka laika grafiks noteikumu projektā tika iestrādāts tā, lai lēmums par minimālās mēneša darba algas apmēru nākamajam gadam tiktu pieņemts jau maijā. Lai precīzi iezīmētu termiņu, kurā ir jāpieņem galīgais lēmums par minimālās algas apmēra saglabāšanu vai paaugstināšanu, lūdzam papildināt noteikumu projekta 6.punktu, nosakot, ka lēmums jāpieņem ne vēlāk kā līdz kārtēja gada 1.jūnijam.
Pašvaldībām ir būtiski savlaicīgi zināt minimālās mēneša darba algas apmēru nākamajam gadam, lai ņemtu to vērā, sagatavojot budžeta projektu nākamajam gadam.
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 6.punktu ar teikumu šādā redakcijā: "Lēmumu par minimālās mēneša darba algas apmēra saglabāšanu vai paaugstināšanu un attiecīgo izmaiņu ieviešanas datumu pieņem ne vēlāk kā līdz kārtēja gada 1.jūnijam."
Piedāvātā redakcija
Lūdzam izteikt noteikumu projekta 6.punktu šādā redakcijā:
"6. Labklājības ministrija divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā priekšlikuma izskatīšanas padomē iesniedz to Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai. Lēmumu par minimālās mēneša darba algas apmēra saglabāšanu vai paaugstināšanu un attiecīgo izmaiņu ieviešanas datumu pieņem ne vēlāk kā līdz kārtēja gada 1.jūnijam."