Atzinums

Projekta ID
24-TA-371
Atzinuma sniedzējs
Biedrība Zemnieku saeima
Atzinums iesniegts
27.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Atsaucoties uz Zemkopības ministrijas aicinājumu rakstiskā procedūrā saskaņot MK. Noteikumu 198. grozījumu projektu, informējam, ka saskaņojam esošo redakciju ar šādiem iebildumiem, kurus aicinām dzēst vai rediģēt esošajā grozījumu redakcijā:

1)Noteikumu grozījumu 1. punkts piedāvā MK noteikumu 151. punktu papildināt ar redakciju ‘’Bioloģiskā lauksaimniecība’’, kas nozīmētu, ka 6. ekoshēmā par zālāju saglabāšanu tiktu aptverts būtiski lielāks pretendentu skaits un pieteiktā platība, nekā sākotnēji tā plānota, kas novestu pie resursu iztrūkuma ekoshēmā. Ārpus jau minētā, uzskatām šādas izmaiņas par fundamentālām izmaiņā, kuras apspriežamas tikai pēc 2 gadu rezultātu apkopošanas. Uzskatām, ka veids, kādā ministrija šīs izmaiņas virza ir necaurspīdīgs, jo par šādu piedāvājumu nav bijusi diskusija, kā arī rakstiskās saskaņošanas punktos šādi grozījumi netiek minēti, turpretī, grozījumi par starpkultūrām atbilstošajiem kultūraugiem ir gan iepriekš izdiskutēti, gan ietverti rakstiskās saskaņošanas punktos. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, neatbalstām šādu grozījumu, kamēr tam nav veikts finansiālās ietekmes aprēķins, un veikta pilnvērtīga diskusija.

2)Grozījumu 24. punktā, ar kuru plānots grozīt MK noteikumu 400. punktu (par 4% neražojošās platības nodrošināšanu ar tauriņziežiem vai starpkultūrām), aicinām ministriju atgriesties pie redakcijas, par kuru panākta vienošanās tehniskajās darba grupās. Proti, nenoteikt starpkultūru sējuma uzturēšanai gala termiņu, tā vietā definēt, ka starpkultūra ir jāuztur vismaz 2 mēnešus kopš tās sējas brīža.

3)Neskatoties uz to, ka neatradām šādu grozījumu piedāvājumu MK noteikumu grozījumos, tomēr, reaģējot uz epasta pavadtekstā minētajām zimaiņām 2. ekoshēmā par kaļķošanu paredzētajām izmaiņām, vēršam ZM uzmanību uz to, ka atteikšanās no ģeo-marķēta attēla nepieciešamības kaļķošanas pasākuma kontrolei ir apsveicama, taču, redakcija, kur kaļķošanas faktu VAAD pārbauda, veicot augsnes reakcijas mērījumu uz lauka ir ļoti riskanta. Augsnes neitralizēšanās nenotiek ātri, un, sevišķi izmantojot rupjas frakcijas kaļķojamo materiālu, pastāv ļoti liela varbūtība, ka pat gadu pēc lauka kaļķošanas, pH līmenis nebūs būtiski uzlabojies. Šī iemesla dēļ, aicinām kā alternatīvu kaļķošanas fakta apstiprināšanai izvērtēt iespēju lūgt lauksaimniekam uzrādīt kaļķojamā materiāla iegādes dokumentus.
Piedāvātā redakcija
-