Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-471
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
07.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Spēkā esošo Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta noteikumu Nr. 516 "Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2. punkts paredz, ka šā dabas lieguma platība ir 1517 hektāri. Projekta 4. punktā savukārt paredzēts, ka šā dabas lieguma platība ir 1519 hektāri. Tā kā noteikumu projekts balstīts uz dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" dabas aizsardzības plānu laika posmam no 2020. gada līdz 2032. gadam, kura 6. lapā norādīts, ka šā dabas lieguma platība ir 1522 hektāri, lūdzam skaidrot šīs atšķirības anotācijā un pamatot projekta 4. punktā paredzēto dabas lieguma platību.

Vienlaikus lūdzam izvērtēt un skaidrot anotācijā, vai saistība ar šīm izmaiņām dabas lieguma platībā atbilstoši precizējumi nav jāveic arī Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumu Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 113. pielikumā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi
Iebildums
Anotācijas 6.2. apakšpunktā norādīts, ka pašvaldības un zemes īpašnieku informēšana tiks veikta atbilstoši likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”  13. panta ceturtās daļas prasībām, nosūtot katram informatīvu vēstuli, kā arī publicējot oficiālu paziņojumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Lūdzam precizēt minēto informāciju, norādot, vai informēšanas pasākumi ir jau veikti, kā arī norādot saiti uz atbilstošu oficiālo publikāciju "Latvijas Vēstnesī".
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā TAP portālā nodrošināto funkcionalitāti, lai atvieglotu sasaisti starp šiem noteikumiem un likuma normām, uz kuru pamata noteikumi izdoti, lūdzam papildināt likuma pantu uzskaitījumu ar saitēm uz atbilstošām likuma normām.
Piedāvātā redakcija
-