Atzinums

Projekta ID
21-TA-319
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
10.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Par termiņiem. Šā panta trešajā daļā teikts, ka "Ieslodzījuma vietas administrācija ne vēlāk kā līdz sešpadsmitajai dienai pirms vēlēšanu dienas..", savukārt  piektajā daļā "Pašvaldības vēlēšanu komisija ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pirms vēlēšanu dienas..." Attiecīgi secināms, ka pašvaldības vēlēšanu komisijai šīs darbības veikšanai ir tikai viena diena (pie nosacījuma, ja ieslodzījuma vietas administrācija minētās darbības ("1)pārbauda, vai vēlētāju reģistrā ir iekļautas ziņas, kas aplieicna, ka personai ir tiesības piedalīties attiecīgajās domes vēlēšanās;2)iekļauj vēlētāju reģistrā ziņas par ieslodzījuma vietas nosaukumu un adresi, uz kuru nogādājami balsošanas materiāli.") nav veikusi ātrāk un  tiek izmantotas likumā paredzētās tiesības par gala termiņu. 
Vēršam uzmanību, ka  termiņš -viena diena nav samērīgs  un rosinām vienu dienu aizstāt vismaz ar trīs dienām minēto darbību veikšanai pašvaldības vēlēšanu komisijai.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
LPS pievienojas LLPA sākotnējā atzinumā paustajam viedoklim  par to, ka nav pietiekams termiņš, lai vēlētājs saņemtu vēlēšanu materiālus. Rosinām atkārtoti izvērtēt iniciatīvu, ka  vēlēšanu materiālus var nosūtīt ieslodzījuma vietai uz e-pastu (atbilstoši kā tagad to veic CVK, nosūtot vēlēšanu materiālus uz vēlētāja norādīto e-pasta adresi).  Ja tomēr iepriekšminētais netiek ņemts vērā, tad ir jāpārskata termiņi, kas minēto darbību veikšanai tiek paredzēti pašvaldību vēlēšanu komisijām. Jāņem vērā, ka noteiktajā posmā pašvaldību vēlēšanu komisijām ir virkne veicamu uzdevumu un šis uzdevums nebūt nav vienīgais. Termiņam jābūt samērīgam. Vēršam uzmanību, ka uz iepriekšminēto uzmanību vērš vairāku lielo pilsētu pašvaldību vēlēšanu komisijas.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.6. Cita informācija
Iebildums
Aicinām tomēr norādīt provizoriskās administratīvās un atbilstības izmaksas, jo kaut arī nav zināms personu skaits, kurām kā drošības līdzeklis būs piemērojams apcietinājums un, kuras pašvaldības domes vēlēšanās izmantots iespēju balsot pa pastu, tomēr ir zināms šo personu skaits uz likumprojekta tapšanas laiku. Līdz ar ko kaut kādas prognozes izdarīt ir iespējams. 
Piedāvātā redakcija
-