Atzinums

Projekta ID
24-TA-371
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Biškopības biedrība"
Atzinums iesniegts
04.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Latvijas Biškopības biedrības priekšlikums par MK noteikumu Nr. 198 grozījumiem.
Lūdzam grozīt pārrēķina koeficientu nosacītās liellopu vienībās par vienu bišu saimi MK noteikumu Nr. 198 5.pielikumā (tabulā“ II. Pārrēķina koeficienti un standarta izlaide par liellopu vienību”), precizējot, ka viena bišu saime ir 0.2 nosacītās liellopu vienības.
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar spēkā esošajiem MK noteikumu Nr.198 atbalsta nosacījumiem (ekoshēmas atbalstam par zālāju saglabāšanas veicināšanu un ekoshēmas atbalstam par agroekoloģijas praksi bioloģiskās saimniecībās) ir noteikts, ka ar bišu saimēm ir jānodrošina noteiktais dzīvnieku vidējais blīvums vismaz 0.4 nosacītās liellopu vienības (LLV) uz vienu hektāru. Tas nozīmē, ka biškopim ir jānodrošina vismaz 4 bišu saimes par atbalsttiesīgo ekoshēmas hektāru.
Šāds nosacījums nav saskanīgs ar KLP agrovides intervences LA 10.4 "Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām" atbalsta nosacījumiem, jo intervences LA 10.4 atbalsta saņēmējam ir jāievēro prasība par ekstensīvu apputeksnēšanu, tas ir intervencē LA 10.4 ir noteikta prasība - ganību sezonā nodrošināt apputeksnēšanas pakalpojumu - divus bišu stropus (saimes) uz atbalsttiesīgās platības hektāru.
Papildus informējam, ka, piemēram, Igaunijā KLP stratēģiskā plāna ietvaros atbalstam bioloģiskajai lauksaimniecībai ir noteikts lielāks koeficients nekā Latvijā dzīvnieka vienības aprēķināšanai par vienu bišu saimi.
 
Piedāvātā redakcija
-