Atzinums

Projekta ID
21-TA-1401
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
29.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Projekta anotācijā tiek norādīts, ka tiek paredzēts, ka pašvaldības izmanto Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati, un tiek noteikta vienota kārtība, kādā pašvaldības paziņo aktuālo informāciju par personu skaitu, par kurām tiek piešķirta valsts budžeta dotācija. Līdz ar to Finanšu ministrijai un Valsts kasei ir zināms aktuālais personu skaits, kuras ievietotas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim. Savukārt pašvaldībām nebūs jāveic finansējuma atmaksa, ja personu skaits ir mainījies, bet finansējums par personu ir saņemts.
Lūdzam sniegt skaidrojumu projekta anotācijā, kādēļ pašvaldībām nebūs jāveic finansējuma atmaksa, ja personu skaits ir mainījies, bet šis finansējums par personu ir saņemts, proti, maksājums ir saņemts, bet tas netiek izlietots tam paredzētajam mērķim. Tāpat lūdzam norādīt, kur šādā gadījumā minētais finansējums tiks izlietots.
Vienlaikus šajā kopsakarā nav saprotama projekta 3.punkta jēga, proti, ja pašvaldība reizi mēnesī, līdz attiecīgā mēneša 10. datumam informē Valsts kasi par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto personu aktuālo skaitu attiecīgā mēneša pirmajā datumā, attiecīgi lūdzam sniegt projekta anotācijā papildu skaidrojumu.  
 
Piedāvātā redakcija
-