Atzinums

Projekta ID
24-TA-196
Atzinuma sniedzējs
Ārlietu ministrija
Atzinums iesniegts
21.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ārlietu ministrija iebilst pret 2.8. punkta svītrošanu no Ministra kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.774.
Ņemot vērā Ārlietu ministrijas lomu un iesaisti ārvalstu investīciju piesaistē, nepieciešams nodrošināt ārlietu ministra iekļaušanu informācijas apritē un lēmumu pieņemšanā attiecībā uz lielajiem un stratēģiski svarīgajiem investīciju projektiem. Attiecīgi, lūdzam saglabāt noteikumu Nr.774 2.8.punktu esošajā redakcijā, tādējādi saglabājot ārlietu ministru Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sastāvā.
 
Piedāvātā redakcija
-