Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2631
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"
Atzinums iesniegts
19.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) ir izvērtējusi Ekonomikas ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reforma “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.1.i. investīcijas  “Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana” īstenošanu”. LTRK pauž sekojošus iebildumus:
Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrādes mērķis ir pilnveidot pētniecības un inovāciju pārvaldības sistēmu viedās specializācijas jomās.
Lai to sasniegtu ir jāapzina esošā inovāciju kapacitāte un kompetences RIS3 ietvarā. Balstoties uz to ir jāveicina to attīstība un konsolidācija. Jāveido pārvaldība, kas iever esošās kompetences. Jauna struktūra un darbinieki to neveicinās, jo procesam ir vajadzīgs laiks, ko pierāda esošā kompetenču centru izaugsme.
Privātā sektora, valsts iestāžu, zinātnisko organizāciju un nevalstiskā sektora pārstāvju dialogs un savstarpēja sadarbība ir visefektīvākais veids jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei un zināšanu pārnesei tautsaimniecībā, taču informatīvajā ziņojumā paredzētās darbības un sasniedzamie rādītāji nesekmēs efektīva sadarbības modeļa ieviešu un neparedz pilnvērtīgu industrijas iesaisti mērķa sasniegšanā.
Ziņojumā ir definētas tikai publiskā sektora tiesības un pienākumi, neparedzot industrijas iesaisti. Industriju nav paredzēts iesaistīt ne RIS3 jomu inovāciju klasteru (vadības grupu) nolikumu izstrādē, ne augstas pievienotās vērtības aktivitāšu identificēšanā utt.
Viens no inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrādes mērķiem ir līdz 2022.gada 31.decembrim izstrādāt ilgtermiņa valsts stratēģija katrai RIS3 jomai. Savukārt RIS3 jomu inovācijas klasteru (vadības grupas), caur kuru tiek paredzēts iesaistīt uzņēmumus stratēģiju izstrādē, ir jāizveido līdz 2023.gada 31.martam.
Ziņojumā norādītais modelis stratēģiju izstrādē neparedz industriju iesaisti, kas nav pieļaujams, jo tieši uz industriju visvairāk attieksies stratēģiju īstenošana.
Kā galvenais mehānisms inovāciju institucionālā un RIS3 pārvaldības modeļa pilnveidošanai tiek piedāvāts veidot Inovāciju un pētniecības pārvaldības padomi, kurā vispār nav paredzēta industrijas iesaiste. Tāpat RIS3 jomu inovācijas klasteros (vadības grupa) izveide nenodrošinās visu ar attiecīgo RIS3 virzienu saistīto nozaru pārstāvniecību.
Viedās specializācijas jomas vērtības ķēžu ekosistēmu attīstīšanai, paredz iesaistīt privātā sektora, valsts iestādes, zinātnisko organizāciju un nevalstiskā sektora pārstāvjus, taču ziņojumā piedāvātie pārvaldības modeļa izstrādes principi nav izdiskutēti, nav ņemts vērā esošo pušu kompetences un viedoklis.
LTRK ieskatā sagatavotais informatīvais ziņojums ir noraidāms un nododams saskaņošanai un precizēšanai!
 
Piedāvātā redakcija
-