Atzinums

Projekta ID
21-TA-901
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
02.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma projektam un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektam paredzēts finansējumu 121 460 euro apmērā novirzīt mobilo vakcinācijas punktu - autobusu, kas īpaši pielāgoti vakcinācijas veikšanai,- izveidei. Ņemot vērā, ka Veselības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē, uzskatām, ka Veselības ministrija ir atbildīga par tāda risinājuma piedāvājumu un tā izvēli, kura rezultātā valsts budžeta līdzekļi tiek izlietoti efektīvi un lietderīgi, vislabāk un vispilnīgāk sasniedzot paredzēto mērķi.
 
Piedāvātā redakcija
-