Atzinums

Projekta ID
23-TA-1063
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
16.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijā norādīts: "Rīkojuma projekta izpildes procesā Juridiskās palīdzības administrācijas 33 amata vietas, no kurām 23 ir ierēdņu amata vietas, pārņems Tiesu administrācija, lai iespēju robežās nodrošinātu arī turpmāk funkciju veikšanu. Līdz ar to pašreiz plānots, ka valsts pārvaldē nodarbināto skaits paliks nemainīgs.". Ņemot vērā, ka likumprojekts tiek virzīts vienotā paketē ar Rīkojuma projektu "Par Juridiskās palīdzības administrācijas likvidāciju" (23-TA-1061), par kuru Valsts kanceleja izteica iebildumu saistībā ar visu Juridiskās palīdzības administrācijas amata vietu saglabāšanu, nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt anotācijā iekļauto informāciju attiecībā uz amata vietu izmaiņām.
Piedāvātā redakcija
-