Atzinums

Projekta ID
22-TA-454
Atzinuma sniedzējs
SIA "JB SunPower"
Atzinums iesniegts
14.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Mēs, SIA "JB SunPower" savas kompetences ietvaros esam izskatījuši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM)  izstrādāto MK noteikumu projektu “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” nolikums un esam priecīgi par šo noteikumu projektu un atbalstām noteikumu projekta tālāku virzību. Vienlaikus izsakām šādus priekšlikumus:

Skaidrojam, ka šobrīd saules paneļu tirgū interese ir ļoti liela, līdz ar to esošais atbalsta apjoms/intensitāte varētu būt ne-efektīvākais risinājums, lai sasniegtu konkursa mērķi maksimāli samazināt oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisiju mājsaimniecībās. Skaidrojam, ka ar mazāku atbalsta intensitāti vai apjomu, nemainot kopējo konkursam piešķirto finansējumu, būtu iespējams sasniegt daudz lielāku skaitu atbalstīto projektu, tādējādi vēl vairāk samazinot CO2 emisijas mājsaimniecībās, piesaistītu lielāku privātā sektora līdzfinansējuma apjomu un palielinātu mājsaimniecību skaitu, kuras uzstādītu saules paneļus. Līdz ar to aicinām vai nu precizēt nolikuma 15.punktu, samazinot atbalsta intensitāti par 30% vai arī samazināt noteikumu projekta 1.pielikuma 7.punktā paredzēto atbalsta apjomu par 20%. Mūsuprāt šāda atbalsta intensitāte/apjoms būtu vairāk nekā pietiekama pašreizējos tirgus apstākļos un nodrošinātu maksimālu atdevi no EKII līdzfinansējuma SEG emisiju samazināšanai.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Mēs, SIA "JB SunPower" esam iepazinušies ar  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM)  izstrādāto MK noteikumu projektu “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” nolikums un esam priecīgi par šo noteikumu projektu un atbalstām noteikumu projekta tālāku virzību. Vienlaikus izsakām šādus priekšlikumus:

Aicinām precizēt noteikumu projekta sadaļu “VIII.Atbalsta saņēmējam pieejamie maksājumi un maksājumu kārtība”. Skaidrojam, ka šajā sadaļā problemātiski ir, ka atbalsta saņēmējs sākotnēji veic visu atbalstāmo darbību finansēšanu no saviem vai piesaistītiem līdzekļiem. Optimāla situācija tiktu nodrošināta, ja projekta iesniedzējs sākumā pieteiktos atbalstam. Ja tas tiktu piešķirts, notiktu projektēšana un iekārtu iegāde un uzstādīšana, kā arī dokumentu sagatavošana, ko pēc procesa pabeigšanas projekta iesniedzējs iesniegtu vides investīciju fondā. Pēc šo dokumentu pārbaudes Vides investīciju fonds izmaksātu finansējumu finansējuma saņēmējam. Šāda kārtība būtu vēlamāka, jo ļautu novērst risku ar pieņemšanas-nodošanas aktu un citu būvniecības dokumentu sagrozīšanu, lai atbilstu konkursa termiņiem un paspētu iesniegt dokumentus atbalsta saņemšanai. Papildus šāda kārtība arī nodrošinātu finansējuma saņēmājam garantiju, ka, ja iekārtas tiks korekti uzstādītas un dokumenti būs sakārtoti, ka viņš nepaliks bez atbalsta – jo būs jau sākotnēji japstiprinātais projekta iesniegums.
Piedāvātā redakcija
-