Atzinums

Projekta ID
21-TA-164
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
09.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 2.sadaļā "Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvas" svītrot informāciju, kas attiecas uz Latvijas dalību Frankfurtes grāmatu tirgū viesu valsts statusā, jo tā ir jauna iniciatīva, par kuras īstenošanu jautājums ir skatīts Ministru kabinetā 2021.gada 14.septembrī (prot.Nr.61 47.paragrāfs), un tā nav uzskatāma par Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 2.sadaļā "Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvas" iekļauto informāciju par iniciatīvu turpināšanai plānoto finansējumu:
1. Vēršam uzmanību, ka š.g. 24.septembra Ministru kabineta sēdē, pieņemot lēmumu par atbalstāmajiem prioritārajiem pasākumiem  2022. - 2024. gadam, Kultūras ministrijai tika atbalstīts prioritārais pasākums "Nacionālā kino stiprināšana", paredzot tā īstenošanai papildu finansējumu 2022.gadā - 2 050 000 euro apmērā, 2023.gadā - 1 050 000 euro apmērā un 2024.gadā - 1 050 000 euro apmērā, kas summā 3 gadu periodam veido 4 150 000 euro, nevis 10 150 000 euro, kā norādīts informatīvajā ziņojumā.
2. Lūdzam skaidrot, kuru Kultūras ministrijai atbalstīto prioritāro pasākumu ietvaros ir atbalstīts papildu finansējums iniciatīvām "Nacionālās enciklopēdijas sagatavošanas turpināšana" un "Baltijas Kultūras fonda darbības turpināšana". Savukārt, ja informatīvajā ziņojumā uzrādītais finansējums šīm iniciatīvām tiks nodrošināts Kultūras ministrijas esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros, lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 5.lpp. pirmā teikuma ievada daļu. Tāpat lūdzam papildināt informāciju, kā tiks nodrošinātas iniciatīvas "Nacionālās enciklopēdijas sagatavošanas turpināšana" īstenošanai uzrādītās amata vietas, ņemot vērā, ka likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" sagatavošanas laikā nav ticis pieņemts lēmums par jaunu amata vietu izveidošanu šādam mērķim.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lai nodrošinātu skaidrību, lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 3.sadaļu "Programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanas turpināšanai nepieciešamais personāls" ar informāciju, no kuras likumā "Par valsts budžetu 2021.gadam" Kultūras ministrijai plānotās budžeta programmas/apakšprogrammas ir paredzēts veikt Kultūras ministrijas struktūrvienības Latvijas valsts simtgades birojs 4 amata vietu pārcelšanu uz Latvijas Nacionālo kultūras centru, ņemot vērā, ka saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2022.gadam" paskaidrojumā iekļauto informāciju Kultūras ministrijas budžeta programmā 97.00.00 "Nozares vadība un politikas plānošana" nav paredzēts amata vietu samazinājums.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka programmas "Latvijas skolas soma" turpināšanai, tai skaitā administrēšanas izdevumiem, finansējums 2022.gadam un turpmāk ir piešķirts papildus nevis pārcelts no citām Kultūras ministrijas budžeta programmām/apakšprogrammām, lūdzam svītrot informatīvā ziņojuma 7.lpp. pirmajā teikumā vārdus "kopā ar finansējumu".
Piedāvātā redakcija
-