Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Atzinums iesniegts
13.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Projekta sadaļas “4. RĪCĪBAS VIRZIENS: CILVĒKRESURSU NODROŠINĀJUMS UN PRASMJU PILNVEIDE” uzdevumi neparedz konkurētspējīgas darba samaksas nodrošināšanu veselības nozares darbiniekiem. Projekta 6. pielikumā ietvertais apakšuzdevums “4.1.11. Uzlabot ārstniecības personu darba samaksas konkurētspēju, izstrādājot un ieviešot ārstniecības personu atalgojuma modeli, kurā tiek ņemts vērā sniegto pakalpojumu līmenis un veids.” minēto trūkumu nenovērš, jo nenodrošina nepieciešamo politisko prioritāti un konkrētību.
        Ņemot to vērā, LVSADA nevar atbalstīt tālāku Projekta virzību. Lai minēto trūkumu novērstu un tādējādi būtiski uzlabotu Projekta kvalitāti, LVSADA izvirza zemāk minētu priekšlikumu.
Piedāvātā redakcija
Projekta sadaļas “4. RĪCĪBAS VIRZIENS: CILVĒKRESURSU NODROŠINĀJUMS UN PRASMJU PILNVEIDE” uzdevumiem (48. lpp.) pievienot uzdevumu Nr. 4.4. sekojošā redakcijā: “Uzlabot veselības nozares darbinieku mēneša vidējās darba samaksas konkurētspēju tautsaimniecībā, pakāpeniski tuvinot to attiecīgajiem OECD konkurētspējas rādītājiem.”; Izpildes termiņš (gads) – 2021. – 2027.; Atbildīgā institūcija – VM; Līdzatbildīgās institūcijas – FM; Sasaiste ar politikas rezultātu un rezultatīvo rādītāju – PR: 11./ RR: 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. PR: 12./ RR: 12.1., 12.2., 12.3., 12.4. PR: 13./ RR: 13.1., 13.5., 13.6. PR 14. / RR: 14.1., 14.2., 14.3. PR 17. / RR: 17.1., 17.2., 17.3., 17.5.; Sasaiste ar NAP2027 uzdevumu – [68., 69., 70., 71.]”