Atzinums

Projekta ID
22-TA-1476
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
14.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt protokollēmuma projekta 3.punktu aiz vārda "aprēķināšanu" ar vārdiem "un sniegt priekšlikumus par finansējuma avotiem".
Piedāvātā redakcija
Pamatojoties uz izstrādāto noteikumu projektu, Zemkopības ministrijai sadarbībā ar izglītības iestāžu ēdinātājiem, kā arī atbilstoši kompetencei piesaistot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, veikt faktisko izmaksu aprēķinu viena izglītojamā ēdināšanai dienā. Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 44. punktā doto deleģējumu līdz 2022.gada 1.septembrim veikt izglītojamo ēdināšanai nepieciešamā papildus finansējuma aprēķināšanu un sniegt priekšlikumus par finansējuma avotiem.